Què fem?

Des del convenciment de que l’activitat física i l'esport adaptat són una via fonamental per a la integració i el respecte a la diversitat, temporada rere temporada, hem anant creant i consolidant una sèrie de propostes pràctiques que tenen en comú els següents objectius generals:

Campionat de Catalunya d'Handbol de Parets del Valles (Novembre 2018)
Jornada escolar de futbol sala Mundet-Meiland (Març 2019)

Campionat de Catalunya de Tennis Taula de Les Borges Blanques (Desembre 2018)
  • Millorar la condició física i la qualitat general de vida dels esportistes, tot promovent hàbits saludables i benestar físic, emocional i social.
  • Estimular les possibilitats de contacte i relació amb els altres, tot contribuint a desenvolupar aspectes educatius diversos i eixos transversals com ara l’educació en valors, l’educació emocional, l’educació per la pau, l’educació de la salut, l’educació de la sexualitat, l’educació multicultural...
  • Provar i descobrir les pròpies capacitats, possibilitats i límits, tot afavorint el desenvolupament psicomotor de la forma més harmònica possible.
  • Practicar l’esport participatiu i/o competitiu, adaptat a les característiques individuals dels nois i noies.
  • Adquirir progressivament hàbits d’autonomia personal i social relacionats amb la pràctica d’activitats físiques o esportives, millorant la conducta adaptativa.
  • Fomentar l’ús del lleure mitjançant la pràctica esportiva com a element de normalització i integració social i de millora de la qualitat de vida.
  • Dinamitzar l’equip humà de col·laboradors, els propis usuaris i les seves famílies en la necessària implicació i coordinació de les diverses propostes del programa.
  • Convenir amb d’altres clubs o entitats aquelles propostes que permetin aconseguir els esmentats objectius, tot coordinant i optimitzant recursos humans i materials.
  • Donar a conèixer a la societat la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i potenciar la seva inclusió.